Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Romintos g. 27, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Romintos g. 27, skl. kad. Nr. 0101/0167:3657.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vienbutis gyvenamasis namas (6.1).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aleksandra Ivanova, aleksandra@globalus.lt , 8 603 30288.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.L.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, 8 603 30288, 8-17 iki 2021-10-05.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2021-10-05. Teikti e.paštu aleksandra@globalus.lt .

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-10-05 dieną 16 val. nuotoliniu būdu

https://us05web.zoom.us/j/83290925215?pwd=WUwyUEx3ekV4a0lmVkFSNDFvZTAyZz09

 

Atsisiųsti priedus:

PP_1;

PP_2.

 

2021-10-25
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą