Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Rukeliškių g. 38, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

RUKELIŠKIŲ g. 38, VILNIUS. (kad. Nr. 0101/0011:149)

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

VIENO BUTO GYVENAMASIS NAMAS

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

KAZYS STRAZDAS, archdivizija@gamil.com, 8 699 92077

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.:

UAB „AKIŲ LAZERINĖS CHIRURGIJOS CENTRAS“, Krokuvos g. 11, LT- 09314, Vilnius,

algimantas.gutauskas@lasik.lt, 8 687 17008

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

J. KUBILIAUS G. 6– 8, VILNIUS, Tel.: 8 699 92077, darbo dienomis 10:00- 15:00 (prieš tai susitarus laiką telefonu)

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki 2021-03-17, el. paštu: archdivizija@gmail.com

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

J. KUBILIAUS G. 6– 8, VILNIUS, 2021-03-17, nuo 18:00 iki 19:00 val.

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu naudojant galinius telekomunikacijų įrenginius. Vaizdo transliacijos nuoroda: https://teams.live.com/meet/94593468752411

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-04-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.