Visuomenės informavimas apie numatomą Vienbučio gyvenamojo namo Rukeliškių g. 9, Vilniuje statybos projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Rukeliškių g. 9, Vilnius, 0101/0011:0169

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

paskirtis – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos, rekreacinės teritorijos, bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „arches“ įgaliotas asmuo Rolandas Liola , rolandas@arches.lt, 8 699 95525

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

P.Ž.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „arches“ Ateities g. 10, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos iš anksto susitarus telefonu 8 699 95798

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima pateiki elektroniniu paštu rolandas@arches.lt  iki 2021-07-30 15:00 val

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu Zoom platformoje. Prisijungimo nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/95240091850?pwd=akhqN1k2c1BRVkdSSjZUM2Jhd05zdz09

Meeting ID: 952 4009 1850
Passcode: 8Mhk1e

Laikas: 2021-07-30 16:00 val.

Informuojame, kad susirinkimas bus įrašomas

Atsisiųsti priedą

 

2021-08-11

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.