Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Rūtenių g. 28, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Rūtenių g. 28, Vilnius. Kad. Nr.0101/0165:1514

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (6.1)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Vilandas Krumplis, [email protected], 865920709

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Robertas Ivanauskas

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kirtimų g. 47, Vilnius, darbo dienomis 15:00-17:00 iki 2018 02 08

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu [email protected] iki 2018 02 08, 17:00val..

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr.3- 216, Vilnius 17:00

Atsisiųsti priedą.