Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo S. Kerbedžio g. 13, Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Stanislovo Kerbedžio g. 13, Vilnius. Sklypo kad. Nr. 0101/0026:47

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama (nekeičiama): Kita; Gyvenamosios teritorijos; Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama (nekeičiama): Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Kristijonas Širvinskas, info@archidemus.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

A. K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilnius, Žalgirio g. 131-304                    14:00-17:00                        861018357

iki 2020-01-06

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Raštu: Žalgirio g. 131-304, Vilnius; El. paštu: info@archidemus.lt , iki 2020-01-06

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Vilniaus miesto savivaldybėje, 216 salėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.  1664;  el. p. info@archidemus.lt, 2020-01-06 17:00

Atsisiųsti priedą.

 

2020-01-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams nepritarta.