Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo S. Moniuškos g. 43, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
S. Moniuškos g. 43, Vilnius

Sklypo kad. Nr. 0101/0039:0713

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji ( vieno buto pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Architektas LT“

architektas Simonas Talandzevičius, e.p. [email protected],  tel. 8 611 37214

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Z.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Gedimino pr. 28-904, Vilnius, tel. 8 611 37214

nuo 2018-09-21 iki 2018-10-05,  darbo dienomis 10:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu –  [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Gedimino pr. 28-904,

2018-10-05, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-11-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą