Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Saulės g. 21B, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Saulės  g. 21B Vilniuje, (Sklypo kadastro Nr. 0101/0043:145),

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
paskirtis-kita, naudojimo būdas- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
:
projektuojama  -gyvenamoji  (vieno dviejų buto pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projektuotojas:
UAB „Geri projektai“, geriprojektai@gmail.com,

direktorius Tauras Bernatavičius   tel. 868672572

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
D.R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius, 868672572, darbo dienomis. 17:00-18:30.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2018-09-13 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2018-09-13 d. 17:30val.

Atsisiųsti priedą.

 

2018-10-08
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.