Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Sibiro g. 37 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m. sav., Sibiro g. 37, sklypo kad. Nr. 0101/0059:180

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Martynas Mankus, [email protected], +370 616 26831

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V. M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Švenčionių 3-2, Vilnius, +370 616 26831, darbo dienomis 13-17 val. iš anksto susitarus

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu – [email protected], iki 2019-05-17, 17:30 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 gegužės 17 d. 17:30 valandą, Vilnius, Konstitucijos pr. 3 II-as aukštas, 216 salė

Atsisiųsti priedą.

 

2019-06-05

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą