Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo, Sirpučių g. 30, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Sirpučių g. 30 (sklypo kad. nr.: 0101/0162:74)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vieno buto gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aurelija Valkūnaitė-Čėplienė, el.p.: aurelija.valkunaite@gmail.com, mob.: 861027114.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M. K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Antakalnio g. 37-32, Vilniuje, mob.: 861027114, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. (iš anksto susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu: aurelija.valkunaite@gmail.com. iki 2020-12-30.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020 m. gruodžio 30 d. 17:00 val.

Nuoroda į transliaciją:

https://us04web.zoom.us/j/79196612690?pwd=WW1EMzJ2aGMwbzFpMVBIUzAxUGQ3dz09

 

Susirinkimo ID: 791 9661 2690

Prisijungimo kodas: 9ABSCp

 

Atsisiųsti  priedą.

2021-01-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.