Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Skersinės g. 17, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Skersinės  g. 17  Vilniuje, (Sklypo kadastro Nr. 0101/0004:1460);

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
paskirtis-kita, naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos,  naudojimo pobūdis –mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
projektuojama  -gyvenamoji  (vieno dviejų buto pastatai su verslo patalpomis) (esamas gyvenamasis namas griaunamas)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projektuotojas:
UAB „Geri projektai“, [email protected], direktorius Tauras Bernatavičius   tel. 868672572; architektė Viltė Bernatavičiūtė;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius, 868672572, darbo dienomis. 15:00-18:30.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2018-07-02 d., el. paštu [email protected]. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2018-07-02 d. 17:30val.

Atsisiųsti priedą. 

 

2018-08-03
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.