Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo skl. kad. nr. 0101/0078:471, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Skl. kad. nr. 0101/0078:471

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Gyvenamosios teritorijos. Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji. Vieno buto gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Dovilė Kraujutė el.p.: dovile@kraujute.lt, tel.nr. +37064883343

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
VŠĮ „Vilnita“, įm.k. 304491681, Mindaugo g. 42, Vilnius, el.p.: arbis2010@gmail.com, tel.nr.+37067766381

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Mindaugo g. 42, Vilnius, dovile@kraujute.lt, tel.nr. +37064883343. Laiką suderinti telefonu iš anksto.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. p. dovile@kraujute.lt, arba paštu: Mindaugo g. 42, Vilnius iki 2018-07-11, 17val. 30min.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos g. 3, Vilniuje, Pirmojo aukšto foje. 2018-07-11, 17.30

Atsisiųsti priedą.