Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo S.Narutavičiaus g.17, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Stanislovo Narutavičiaus g.17, Vilnius, skl.kad.nr.0101/0063:440

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
gyvenamoji paskirtis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
A.Kapustino individuali įmonė ,,Arta“, PV Aleksandras Kapustinas, kapualek@gmail.com, tel. 869939739

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Ramūnas Rastenis

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
A.Goštauto g. 8, k.212A, Vilnius, tel.869939739, nuo 9-17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018 m kovo 6 d.  17 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
A.Goštauto g. 8, Vilniuje k.212A, 2018-03-07 17 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-03-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.