Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Srovės g. 18A, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Srovės g.18A, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0061:0025

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Paskirtis  ̶  Kita, Žemės sklypo naudojimo būdas – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama paskirtis nekeičiama. Pastatas  ̶  vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB Arch-1, į.k. 302801964, Švitrigailos g. 11A-223, Vilnius, Antanas Pikalovas, [email protected], tel.: 8 652 47969

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
S.P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Susipažinti su projektiniais siūlymais galima adresu Švitrigailos g.11A-223, Vilnius, tel. Nr. +370 652 47 969, 10:00-18:00 val., būtina registracija iš anksto

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui gali teikti el. paštu, telefonu, raštu iki viešo susirinkimo, [email protected], tel.: 8 652 47969

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešas susirinkimas vyks 2020 m. liepos mėn. 30 d. 19:00 val. transliacija internetu adresu: https://us04web.zoom.us/j/76778639720?pwd=VVg5dUhkNmRsSzBOSWpqclUzdlBIUT09

Projektiniai pasiūlymai
Atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiūlymų 3D modelis
https://arcg.is/0P05rK

2020-08-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.