Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 87B Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vienbučio gyv. namo Subačiaus g 87B, Vilniuje rekonstravimo projektas un.namo nr.4400-0850-2181, sklypo un.k. 4400-0850-2062

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rūta Valainienė;ruta.valainiene @gmail.com ,tel. 868258200

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

E.V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Numatomo statinių projektavimo viešumas skiltyje. Daugiau informacijos paskambinus tel.868258200 d. d.  nuo 9 iki 17 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu: Savičiaus 3a-41, el. paštu  ruta.valainiene@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vaizdo konferencija vyks 2020.04.28 d. nuo 17.15  

2020.04.28 17.15 val.

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/7340962661

Meeting ID: 734 096 2661

Atsisiųsti priedą.