Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Suomių g.11, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Suomių g.11, Vilnius, 0101/0158:981 Vilniaus m.k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita/Vienbučių ir dvibučių gyvena,ųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Laurynas Žakevičius 865666199 info@laurynaszakevicius.com

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Evaldas Rimšelis  

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Suomių g.11, Vilnius, 865666199 iš anksto sutartu laiku

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Informacija pateikiama iki 20180312 12val. el paštu info@laurynaszakevicius.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018 03 12 17val Konstitucijos pr. 3-215 salė

Atsisiųsti priedą.

2018-04-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.