Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Švendrų g. 24C, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Švendrų g. 24 C Vilnius (skl kad Nr. 0101/0150:20)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis-Kita,

Naudojimo būdas– Vienbučių ir dvibučių gyveanamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Laurynas Blauzdavičius, el. P. Laurynas01@gmail.com, 8650 20020

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.R.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

  1. Juozapavičiaus 11-310, 8650 20020, 2021 11 10, 16:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. P. Laurynas01@gmail.com, tel 865020020 iki 2021 11 10, 16:00

 

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021 11 10, 16:00  val nuotoliniu būdu

https://us04web.zoom.us/j/72016382955?pwd=am5NTFkrSSs1UmJnKy9UcVd5L1NLUT09

Meeting ID: 720 1638 2955

Passcode: i5P5LP

 

Atsisiųsti priedą.