Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Taurijos g. 18, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Taurijos g. 18, Vilnius. Kad.Nr. 0101/0151:569

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB Architonas, PV Irmantas Gudaitis, info@architonas.lt; 864645140

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Švitrigailos 11A-342, Vilnius, darbo dienomis 9:00-15:00, iš anksto suderintu laiku. tel. 864645140

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
elektroniniu paštu:
info@architonas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Švitrigailos 11a-342, Vilnius, 2018-05-03, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą. 

2018-05-25

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.