Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Tuputiškių g. 28, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Tuputiškių g. 28, Vilniaus m., sklypo kad. nr. 0101/0062:55

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita/Gyvenamosios teritorijos – Mažaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama (Dvibutis gyvenamosios paskirties pastatas)/ Numatoma (Vienbutis gyvenamosios paskirties pastatas).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Lauras Paulauskas, el. paštas: lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

S.L.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 6-419, Vilnius. Susipažinti galima darbo dienomis 9:00-18:00. Tel. 868348736.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu lauras.paulauskas@gmail.com iki 2020-03-04

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3,  Vilnius. 215  kab. 2020-03-04, 17:00

Atsisiųsti priedą.

2020-03-25

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą