Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Tuputiškių g. 62, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Tuputiškių g. 62, Vilnius. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0062:7

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos. Naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Rekonstruojamas statinys – Vienbutis gyvenamasis namas. Statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai. Projektuojamas statinys – ūkinis pastatas.  Statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – 7.17 – pagalbinio ūkio paskirties pastatas. Griaunamas statinys – ūkinis pastatas.  Statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – 7.17 – pagalbinio ūkio paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projektuotojas, projekto vadovas, architektas Vaidotas Tinteris, e.p. [email protected], tel. +37068745942.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
S. G.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Pagal susitarimą telefonu +37068745942, Vitebsko g. 15-4, nuo 10 iki 18 val. Taip pat ir interneto svetainėje www.vilnius.lt .

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu [email protected] iki 2019 m. sausio 4 d. 17:30

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Tuputiškių g. 62, LT-11300 Vilnius, 2019 m.  sausio 7 d., 18:30 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-01-16
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.