Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Tyzenhauzų g. 51, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Tyzenhauzų g. 51, Vilnius. Sklypo kad. nr. 0101/0071:3

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Simonas Savickas, architekturosmenas@gmail.com, +37068482460

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
V.V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Konstitucijos pr. 23, B korp. 510, Vilnius. +37068482460, d.d. ., 10.00 – 15.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki viešo susirinkimo (ir jo metu) gali teikti motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius.

Pasiūlyme turi būti nurodyta:
vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys; pasiūlymo teikimo data; informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018 m. spalio 16 d., 17 val. Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius, tel. Nr. 8 684 82 460.

Atsisiųsti priedą.

2018-11-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.