Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Ungurių g. 22, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Ungurių g. 22, Vilnius (sklypo kad. Nr. 0101/0068:413 Vilniaus m. k. v.)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
MB „ARCH VR“, Kaukysos g. 18-109, LT-11342 Vilnius 868779100, info@rascius.lt

SPV/Architektas Vidas Raščius

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A.T.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kaukysos g. 18-109, LT-11342 Vilnius  868779100, darbo dienomis, 9:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu:
Kaukysos g. 18-109, LT-11342 Vilnius El. Paštu:
info@rascius.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018 m. rugsėjo 26 d. (trečiadienis) 17.00 val. projektuotojo patalpose, Kaukysos g. 18-109, LT-11342 Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2018-10-08

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.