Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Užkiemio g.10 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilniaus m.sav.,Užkiemio g.10 kadastro Nr.0101/0049:820

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės skl. Naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos; žemės skl. naud. pobūdis :Mažaaukščių gyv.
Namų statyba.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Vienbutis gyvenamas namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo,
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir
telefono numeris:
UAB“PROMENA“ Vladas Trukšinas, [email protected], Naugarduko g. 15, tel.Nr.
+37165579333

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
D.J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Naugarduko g. 15,
tel.Nr. +37165579333; [email protected], +37165579333, Nuo 12val.-17val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
iki viešo svarstymo dienos, El.p.: [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas
2019-11-15 Konstitucijos pr. 3, 242 kabinetas, laikas  17.00

Atsisiųsti priedą.

2019-11-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.