Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Vaclovo Chomskio g. 13, Vilniuje, projektavimą

Vaclovo Chomskio g. 13, Vilnius (0101/0150:340, Vilniaus m. k.v.)

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis

 

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

UAB „Architektūros namai“, Algirdo g. 11-3, Vilnius; PDV Rolandas Šarapajevas; sarapajevas@yahoo.com ; +370 618 36411.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

R.I.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

Algirdo g. 11-3, Vilnius; +370 618 36411.

Susipažinti galima darbo dienomis 10-17 val. iš anksto suderinus susitikimo laiką telefonu.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami projektuotojui UAB „Architektūros namai“  el. paštu sarapajevas@yahoo.com iki 2021-10-04 (viešo susirinkimo pabaigos).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Dėl karantino apribojimų susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-10-04, 16:00 val.

Susirinkimo transliacijos prisijungimo adresas:

https://us02web.zoom.us/j/89171646678?pwd=cjh6KzcrNUVBNHIxTUpMM2tHaDZxQT09

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Atsisiųsti priedą.

2021-10-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams priedąpritarta.