Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo, Vilnelės g. 18, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnelės g. 18, Vilnius, kad. nr.: 00101/0060:84 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirties: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (6.1)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB AKETURI ARCHITEKTAI architektė:

Alda Tilvikaitė, alda@aketuriarchitektai.lt, +37069816634

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G.B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB AKETURI ARCHITEKTAI biuras

Raugyklos g. 3-1, Vilnius

tel. +37069816634, el.p. alda@aketuriarchitektai.lt

Laikas: iki 2021-10-04 (I-V 9-17 val.). Atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, prašome iš anksto susitarti telefonu dėl atvykimo datos ir laiko.

 

Taip pat galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės el.svetainėje: Vilniaus miesto savivaldybė – Numatomo statinių projektavimo viešumas (vilnius.lt)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima pateikti iki 2021-10-04 (viešojo susirinkimo).

Raštu Raugyklos g. 3-1, Vilnius ir el.paštu alda@aketuriarchitektai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu, elektroninėje erdvėje. Viešos video konferencijos data 2021-10-04, laikas 16.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/85149662879?pwd=NVNJY055Z2pUa1RocGh6YnpjWFNaUT09

Informuojame, kad susirinkimas bus įrašomas. Jei dėl techninių kliūčių negalėsite prisijungti prie nuorodos, prašome kreiptis tel. nr. +37069816634.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/feyrK

Atsisiųsti priedą.

2021-10-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti Priedą