Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Viršupio g. 52, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Viršupio g. 52, Vilnius Skl. Kad. Nr. 0101/0035:163

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Mėgėjų sodo žemės sklypai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamas namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Arvydas Katilius, arvydo@gmail.com, 868219589

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
G.R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kalvarijų g. 1, darbo dienomis 11-17 val. tel.868219589

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti registruotu laišku arba elektroniniu paštu, Kalvarijų g. 1, arvydo@gmail.com iki 2018-05-18, 18 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks 2018-05-18 18val, Konstitucijos pr. 3 antro aukšto foje

Atsisiųsti priedą.


2018-05-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.