Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Žaros g. 26, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Žaros g. 26, kad. Nr. 0101/0068:1098

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Rimvydas Jarašūnas, rimvydas@jad.lt, 8-685-30091

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Geransta“, Savanorių pr. 176C, Vilnius, romualdas@geransta.lt, 8-620-27777

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Lukiškių g. 3-209, Vilnius, 8-685-30091, darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 18:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018-04-18, 18:00 val., rimvydas@jad.lt, 8-685-30091, Lukiškių g. 3-209, Vilnius

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3-215, Vilnius, 2018-04-18, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-05-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.