Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Žemuogių g. 12 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Žemuogių  g. 12 Vilniuje, (Sklypo kadastro Nr. 0101/0009:434)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
paskirtis-kita, naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos,  naudojimo pobūdis –mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

projektuojama  -gyvenamoji  (vieno dviejų buto pastatai) (esamas vienbutis gyvenamasis namas)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projektuotojas: UAB „Geri projektai“, geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius   tel. 868672572; architektė Viltė Bernatavičiūtė;

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius, 868672572, darbo dienomis. 15:00-18:30.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2019-05-17 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks, Vilniaus miesto savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3 Vilniuje. 215 kabinete , 2019-05-22 d. 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-10

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą