Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Žibuoklių g. 12, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žibuoklių g. 12, Vilnius. skl. kad. Nr. 0101/0060:97

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas:  Gvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Sigita Lapienytė el.p. sigita.lapienyte@yahoo.com +37065929324

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
DJ

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Žibuoklių g.12, Vilnius. +37065929324  Nuo 17:30 iki 18:30 iš anksto susitarus telefonu

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu:

sigita.lapienytė@yahoo.com  iki 2018 09 13, 16:00.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniuje, Pylimo g.22-13   2018 09 13, 17:15.

Atsisiųsti priedą. 

2018-10-17
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.