Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Žibuoklių g. 17, Vilniuje, statybos projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Žibuoklių g. 17, Vilnius, Sklypo kad. nr.0101/0060:234

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto
atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas ir telefono numeris
INBLUM, UAB, Dmitrij Kudin, inblum @inblum.com , 86 15 21920

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
D. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
T. Ševčenkos 16F, Vilnius, tel. 86 15 21920, 10-12 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus teikti iki 2021 08 05 el.paštu: [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
PROJEKTO VIEŠINIMAS, Žibuoklių g. 17-17a, Vilnius
Ketvirtadienis, Rugpjūčio 5 d. 15:00 – 16:00 val
Google Meet prisijungimo nuoroda:
Video call link: https://meet.google.com/sxm-uohk-hur
Or dial: (LT) +370 5 204 6453 PIN: 355 155 780#
More phone numbers: https://tel.meet/sxm-uohk-hur?pin=5723958557798

Vilnius 3D: https://arcg.is/WzvnP

Atsisiųsti priedą.

2021-10-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta.priedą