Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Žibuoklių g.12, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilniaus m., Žibuoklių g.12, kad.nr. 0101/0060:97

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
esama:gyvenamosios teritorijos/numatoma:gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Vienbutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Sigita Lapienytė ; [email protected]; +37065929324

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Daiva Jakaitė

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Žibuoklių g.12, Vilnius. +37065929324  Nuo 18:30 iki 19:30 iš anksto susitarus telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: sigita.lapienytė@yahoo.com  iki 2018 04 17; 15:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3,  Vilniuje. Vilniaus miesto savivaldybės II aukšto hole  2017 04 17, 17:30

Atsisiųsti priedą.