Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Žiogų g. 21, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žiogų g. 21, Vilnius (skl. kad. nr. 0101/0044:9 Vilniaus m. k.v.),

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Perfoma“, projekto vadovas Tomas Astrauskas, [email protected], +37065200872

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB  „Performa“ K. Kalinausko g. 24, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 iš anksto susitarus telefonu Nr. +37065200872

Atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, prašome iš anksto susitarti telefonu dėl atvykimo datos ir laiko.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima pateikti iki 2021-05-14 16val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu Microsoft Teams platformoje. Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2YwOWQ3ZjEtMGQ3Zi00NWU5LWJhN2UtZjExZjgxZTZmOTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a672ee-3ee6-4118-b92c-2a8061d97462%22%2c%22Oid%22%3a%2266ab06dd-d305-4e33-8bcc-7199990eabe9%22%7d

 

Laikas: 2021-05-14 17:00 val.

Informuojame, kad susirinkimas bus įrašomas.

Jei dėl techninių kliūčių negalėsite prisijungti prie nuorodos, prašome informuoti projekto vadovą T. Astrauską tel. +370 652 00872, pakartotinai bus išsiųsta nuoroda prisijungimui.

 

Atsisiųsti priedą.

2021-05-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.