Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Žirgo g. 68, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žirgo g. 68, Vilnius, kad. Nr.: 0101/0025:707

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – mėgėjų sodo žemės sklypai.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: kita (sodų). Numatoma: Gyvenamoji (vieno buto).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Maksimas Zacharovas; maksimas@zacharovas.lt; 8 606 97187

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. Š.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

8 606 97187; darbo dienomis nuo 12:00 iki 19:00, iš anksto susiderinus susitikimo laiką; iki 2021-09-15. Internete PP pasiekiami adresu www.vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-09-15 16:00 val.; elektroniniu paštu: maksimas@zacharovas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Rugsėjo 15 d., ketvirtadienis, 16:00–17:00. „Google Meet“ prisijungimo informacija – vaizdo skambučio nuoroda: https://meet.google.com/jjd-nxpz-zxr

 

Atsisiųsti priedą.

2021-12-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.