Visuomenės informavimas apie numatomą Vienbučio gyvenamojo namo Žuvėdrų g. 2c, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žuvėdrų g. 2c, Vilniaus m. k./nr. 0101/0012:517 ir sklypas k./nr. 0101/0012:224

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vienbutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Senojo miesto architektai“ projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 852611115, mob.tel. +37068755415, el.p. diana@smartas.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

T.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iš anksto susitarus telefonu projektuotojų biure Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115, mob.tel. +37068755415, darbo dienomis 9-18 h iki 2021-11-17.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

raštu rengėjams Maironio g. 11, Vilnius ir el. paštu diana@smartas.lt iki 2021-11-17 viešo susirinkimo pabaigos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

nuotoliniu būdu 2021-11-17 17.00 h, jungiantis per nuorodą
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqc-uqqzwoEtybC0HZ3Anuh9N31UmIrMUL

 

Atsisiųsti priedą