Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Žuvėdrų g. skl. kad. Nr. 0101/0012:299, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žuvėdrų g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav., kad. Nr. 0101/0012:299

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
kita, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
gyvenamoji, vieno buto (6.1)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, el. p. matriumas@gmail.com, tel. 8615 69141

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
J.V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. Nr. (8 5) 2610011, 8615 69141, iki 2018-04-05, nuo 15:00 iki 17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018-04-05 18:00 val. raštu el. pašto adresas: matriumas@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
IĮ „Mažasis atriumas“ Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, 2018-04-05 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-04-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.