Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Žvelgaičio g. 51, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žvelgaičio g. 51, Vilnius. Kad. Nr. 0101/0101:293

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (vieno buto)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projekto vadovas D. Bacevičius, donatasbac@gmail.com, 868629200

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Agnė Slančiauskaitė

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Konstitucijos pr. 15-50, Vilnius, 868737205, 9.00-17.00 (laiką derinti iš anksto)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Konstitucijos pr. 15-50, Vilnius, donatasbac@gmail.com, 868629200.

 Iki 2018-03-15

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius, 2018-03-15, 17:10

Atsisiųsti priedą.

2018-04-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.