Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Žvirgždyno g. 5, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Žvirgždyno g. 5, Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0042:288 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Saituva“ 125138330, Daubų g. 3, Vilnius Edita Treinienė, info@saituva.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A.A.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Saituva“ 125138330, Daubų g. 3, Vilnius, Tel. 861294045 Darbo dienomis 9.00-17.00 iki 2018-07-04 16.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus siusti el. paštu info@saituva.lt iki viešo susirinkimo pabaigos

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas 2018-07-04 17.00 val., Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 3; 2 a. fojė.

Atsisiųsti priedą.

 

2018-08-09
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.