Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Daugų g. 2, 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Daugų g. 2,Vilnius, kad. nr. 0101/0071:522 Vilniaus m. k.v.

Daugų g. 4,Vilnius, kad. nr. 0101/0071:521 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Keturi sublokuoti vienbučiai gyvenamieji namai

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Indrė Kabišiūtė indre.kabisiute@gmaila.com +37061042208

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Baltijos Aruodas“, justinas.ruminas@gmail.com, +370 627 40455

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kalinausko g. 9a,Vilnius, studija@konceptas.com, +37061042208 09:00-17:00

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019 m. spalio 21 d. El. Paštu  studija@konceptas.com, +37061042208

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3,244 kabinetas, 2019 m. spalio 21 d. 17:00 valandą.

Atsisiųsti priedus:

Projektiniai pasiūlymai_Daugų g. 2; 

Projektiniai pasiūlymai_Daugų g. 4.

2021-03-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.