Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučių gyvenamųjų namų S. Šilingo g. 77 ir S. Šilingo g. 77A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vienbučio gyvenamojo namo S. Šilingo g. 77A, Vilnius. (skl. kad. nr. 0101/0157:420)

Vienbučio gyvenamojo namo S. Šilingo g. 77, Vilnius. (skl. kad. nr. 0101/0157:381)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamos paskirties (vieno buto) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Devyni architektai“, Jurgita Liubartaitė, el.p. jurgita@devyniarchitektai.lt tel. 861113504

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 19-176, Vilnius., tel. 861113504, darbo dienomis ir valandomis, susitarus laiką el. paštu ir/ar telefonu ir www.vilnius.lt puslapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Telefonu 861113504, raštu Kareivių g. 19-176, Vilnius, el. paštu  jurgita@devyniarchitektai.lt, iki 2021-11-30

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-11-30 (antradienis), 17:00 val. nuotoliniu būdu, su galimybe dalyvauti gyvai (žodžiu) teikti pasiūlymus, klausimus, gauti atsakymus, prisijungiant nuotoliniu būdu adresu:

https://join.skype.com/CmaEWkFO5GR1

 

Atsisiųsti priedą

Atsisiųsti priedą

2021-12-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta,

Atsisiųsti Priedą  S.Šilingo g. 77A PP ; S.Šilingo g. 77 PP