Visuomenės informavimas apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo Daubėnų g. 8, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

 

Vilniaus m. sav., Daubėnų g.8 ( Kad.Nr. 0101/0063:738)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

 

Gyvenamoji teritorija

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamoji

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Laurynas Žakevičius, info@laurynaszakevicius.com, Tel.Nr. +370 656 66 199

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

N.L.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

865666199 (sutarus iš anksto) Daubėnų g.8, Vilnius

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

2021 04 22 15.30 info@laurynaszakevicius.com

 

Viešas susirinkimas  vyks:

2021 04 22 15.30 https://us05web.zoom.us/j/85944900489?pwd=eENwMDREZXZYK0ZoUlB5R3VGU05jUT09

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-07-15
Po viešo svarstymo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti  priedą