Visuomenės informavimas apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo Geležinės g. 15 Vilniuje, projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Geležinės g 15, Vilnius,  kad.nr.:0101/0072:302

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Gyvenamoji

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamoji

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas Dovydas Čipkus  (i[email protected]; tel nr. 861419018)

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

 Goštauto g 8-336,Vilnius, darbo dienomis, sutarus laiką telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai teikiami raštu elektroniniu paštu iki 2019 06 03.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr 3, salė 215;  2019 06 06, 17 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-06-12
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.