Visuomenės informavimas apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo, Kuprioniškių g. 26, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Kuprioniškių g. 26 (sklypo kad. nr.: 0101/0060:164)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vieno buto gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aurelija Valkūnaitė-Čėplienė, el.p.: aurelija.valkunaite@gmail.com, mob.: 861027114.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M. Ž.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Klaipėdos g. 4, Vilniuje, mob.: 861027114, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. (iš anksto susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu: aurelija.valkunaite@gmail.com. Iki 2020-06-30.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020 m. birželio 30 d. 17:00 val. Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti vykdomi nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje:

https://us04web.zoom.us/j/71400692182?pwd=NzY4eVdpMTFvQTNheEpIdDRKaGZnUT09 .

 

Atsisiųsti priedą.

 

2020-07-21

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.