Visuomenės informavimas apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo paskirties keitimo į dviejų butų Rytų g. 5, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Rytų g. 5, Vilnius

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0065:343

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Numatoma – Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Igor Pasko

El. p. igoris.projektai@gmail.com

Tel. 868428556

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M. P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Rytų g. 5, Vilnius

Tel. 868428556

Susipažinimas galimas iki 2020-03-03.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: igoris.projektai@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Salė Nr. 242

Tel. 868428556

2020-03-03

17 val. 00 min.

Atsisiųsti priedą.

2020-03-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.