Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio Gedimino pr. 10, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Gedimino pr. 10, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0041:98 Vilniaus m. k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – viešbučio paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Valdemaras Bučys, e-paštas: valdemaras@unitectus.lt, tel.: +370 641 51068

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „GENE DEVELOPMENTS“, Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius, e-paštas: andrius@grinvest.sg tel.: +370 655 41928

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Lukiškių g. 3, Vilnius, tel.: +370 641 51068, darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki balandžio 7 d. e-paštu: valdemaras@unitectus.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2020 balandžio 7 d. 17.00

Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti užtikrinami nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją įgaliotam savivaldybės specialistui turi būti pateikiama ne vėliau kaip 5 d. d. iki viešo svarstymo pradžios. Jeigu statytojui (pareiškėjui) užtikrinti vaizdo transliacijos nepavyksta, projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas atšaukiamas.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-31

 

Nuoroda į viešą svarstymą, kuris vyks 2020 balandžio 7 d. 17.00: http://gedimino10.zoomtv.lt/prisijungimas

 

Atsisiųsti priedą