Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio Gedimino pr. 23, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Gedimino pr. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., kad. Nr. 0101/0040:50

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Viešbučių

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Alvidas Songaila, renova@renova.lt, tel.:
+37069821492

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Neringos viešbutis“, Gedimino pr. 23, Vilnius, tel.:
8 5 260 9319

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Gedimino pr. 16, Vilnius, tel.:
+37069821492, darbo dienomis 9.00 – 17.30h

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu adresu Gedimino pr. 16, Vilnius arba el.paštu renova@renova.lt

Iki 2018-10-18

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Gedimino pr. 16, Vilnius, 2018-10-18 17.30h

Atsisiųsti priedą.

2018-11-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.