Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio ir vienbučio gyvenamojo namo A. Jakšto g. 9, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilnius, A. Jakšto g.9, kad.nr. 0101/0040:291

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita / Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama paskirtis: Administracinis pastatas, gyvenamasis namas, garažai
Būsima paskirtis: Viešbutis, gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto
atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas ir telefono numeris

Projektuotojas Uab „Forma“, įm.k.120542162, Architektas Saulius Mikštas [email protected] 868714666

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Uab“Timis“, Žvejų g.19-1, LT-91248 Klaipėda, +37046311701

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Vytauto 22-8, Vilnius, darbo dienomis 9.00-17.00 prieš tai suderinus telefonu
852126604

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Galima teikti pasiūlymus e. paštu [email protected] iki 2020 04 10

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl karantino apribojimų susijusių su projektų viešinimu 2020 04 10 18.00h val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu:

https://youtu.be/3bjaYzs-0LE
Transliacija bus vykdoma iš Uab „Forma“ biuro, Vytauto 22-8, Vilnius, tel. 852126604

Atsisiųsti priedą.

3D forma: https://arcg.is/0KivOv