Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio Kareivių g. 2G, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kareivių g. 2G Vilniuje, sklypo kad. nr. 0101/0018:85

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti prekybos įmonių (maisto ir kitų prekių pardavimo), finansų įstaigų (bankai, kredito įstaigos, investicinės bendrovės, draudimo įmonės ir kt.) pastatai, turizmo (viešbučiai, moteliai, sanatorijos, poilsio namai, kempingai), parodų kompleksų bei kitų paslaugų įmonių statiniai, stadionai, universalūs (daugiafunkciniai) sporto ir pramogų kompleksai, vandens bei sporto šakų statiniai.)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – gamybinis pastatas

Būsima – viešbutis

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tadas Balčiūnas, balciunas.tadas@gmail.com, 8 614 04878

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Metalo prekyba”

  1. Bielskio g. 32A, LT-76135 Šiauliai

+370 5 2638823

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Rūdninkų g. 12-1, Vilnius, 8 614 04878, darbo dienomis, 11-16 val., suderinus laiką telefonu

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu: balciunas.tadas@gmail.com, iki 2021-05-17, 15:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2021-05-17 nuo 16:00 val.

Nuoroda: http://kareiviu2g.zoomtv.lt

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/1H0PrH0