Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio, mokslo ir kavinės pastatų Dariaus ir Girėno g. 21, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Viešbučio pastato un. nr. 1098-0002-0026, mokslo pastato un. nr. 1098-0002-0015 ir kavinės pastato un. nr. 44004696-6781, Dariaus ir Girėno g. 21, Vilniuje. Rekonstravimo projektas.

Žemės sklypo Kad. Nr. 0101/0079:1612

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

7.1. Viešbučių paskirties pastatai, 7.11. Mokslo paskirties pastatai, 7.5. Maitinimo paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „2 Bricks“, PV Vytautas Augustinavičius, va@2bricks.lt, +37068724672

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „DG21“ ĮM.K. 304079090, jurate.kupliauskiene@vareals.lt, +37064045143

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Smolensko g. 10, +37068724672 nuo 08:00 iki 17:00 iki 2020 m. birželio 30 d. Iš anksto susitarus.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

2020 m. birželio 30 d., va@2bricks.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020 m. birželio 30 d., 17:00

vyks nuotoliniu būdu:

https://zoom.us/j/97851798310

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/TDPiW

 

2020-07-14

Po viešo svarstymo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta
Atsisiųsti priedą