Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio „Panorama“ Sodų g. 14 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sodų g. 14, Vilnius.

Žemės sklypo kadastrinis nr. 0101/0057:234 Vilniaus m. k. v

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo esama paskirtis –  Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamujų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinio esama paskirtis – Viešbučių

Statinio būsima paskirtis – Viešbučių

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektinus pasiūlymus rengė UAB „Medstatyba“ Projekto vadovas Remigijus Vailionis, iinfo@medstatyba.lt, +37068543473

UAB „FORMA“ PDV Saulius Mikštas, forma@for.lt, +370 5 212 6604

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Mikotelgroup“, Sodų g. 14, Vilnius, erika@panoramahotel.lt, 852338822, +370699 87710

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Medstatyba“ Ateities g. 10, Vilnius, iki 2019 m. lapkričio 06 d., darbo dienomis 8:00-16:45 val., 865095655.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. Paštu info@medstatyba.lt ir  forma@for.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilnius,  2019 m. lapkričio 07 d., 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-11-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.