Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio paskirties keitimo į medicinos kliniką Z. Sierakausko g. 25 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Z.Sierakausko g. 25, Vilnius, k/nr. 01010054:241

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

esama paskirtis – „kita“; naudojimo būdas –  daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos; rekreacinės teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

esama paskirtis – viešbučių, numatoma – gydymo.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Senojo miesto architektai“ Maironio g. 11, Vilnius, PV D.Sabaliauskienė el.p. diana@smartas.lt, tel. 852611115, mob. tel. +37068755415

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Realinija“, Vytenio g. 46, Vilnius, el.p. info@realinija.lt, tel. 852137577

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Projektuotojų biure Maironio g. 11, Vilnius; tel. +852611115, darbo valandomis 9-17.30 h.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu projekto rengėjams – UAB „Senojo miesto architektai“ Maironio g. 11, Vilnius ir el.paštu –

diana@smartas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje Konstitucijos pr. 3-216, 2019 06-19  17.30 h

Atsisiųsti priedą.

2019-06-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.