Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio paskirties pastato Basanavičiaus g. 4A, Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Basanavičiaus g. 4A, Vilnius (kad. Nr. 0101/0057:9)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama ir numatoma daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Esamas ir numatomas žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama daikto naudojimo paskirtis: Prekybos

Numatoma naudojimo paskirtis: Viešbučių

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Aketuri architektai“; Lukas Rekevičius; lukas@aketuriarchitektai.lt; +37061216112

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB “BASANAVA“

Į/K 305151201

Adresas: Teatro g. 9A-12, Vilnius

Egle@nt11.lt

+37061298458

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Šv. Stepono g. 18, Vilnius

9:00 – 17:00 iki 2019 09 26 (susitarus iš anksto)

lukas@aketuriarchitektai.lt

+37061216112

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2019-10-02 d. 17.00 val., raštu UAB “Aketuri architektai”, Šv. Stepono g. 18, Vilnius, el. paštu: lukas@aketuriarchitektai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2019 m. Spalio 7 d. 17.00 val. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Vilnius.

Atsisiųsti priedus:

A092_PP_2019 09 12_PP_I dalis; 

A092_PP_2019 09 12_PP_II dalis.

2019-12-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.